Föreningar

Kamratcirkel

Kamratcirkel, kompiscirkel eller ”fri cirkel” kallas en cirkel som startas av några som bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Ofta känner deltagarna varandra och cirkelledaren är en i gänget. Det kan till exempel handla om musikgrupper som vill utveckla sitt spelande eller en läsecirkel där man diskuterar litteratur. Här är cirkelledaren en i gruppen, men kan ibland ha ansvar för vissa uppgifter som gruppen gemensamt kommer överens om.

Studiecirkel

Vill du, dina vänner eller din förening lära tillsammans? Då kan ni starta en studiecirkel eller en kamratcirkel. Ni ska vara minst tre personer över 12 år och träffas minst tre gånger. Någon måste vara cirkelledare. Ledaren är en i gruppen, men har ändå ett visst ansvar för cirkeln.
Ni ska ha en arbetsplan för vad ni ska göra i cirkeln. Planen gör ni själva eller tillsammans med med oss på Kontakten. Kontakten kan stötta er att komma igång och komma vidare. Här får ni tillgång till lokal och vi kan hjälpa er med studiematerial.

• Det är alltid frivilligt att delta i en studiecirkel och gruppen har stor frihet att själva utforma studierna.

• Arbetsformerna, hur man jobbar i cirkeln, varierar beroende på gruppens förutsättningar och behov.

• Alla cirklar ska ha en cirkelledare som är godkänd av Studiefrämjandet. Cirkelledarens roll kan variera beroende på gruppens behov och vad det är för typ av cirkel (se nedan).

• Alla studiecirklar kan bedrivas helt eller delvis på distans om man vill.

• Det finns några regler för studiecirklar. Skälet är att studieförbunden får offentliga bidrag för att anordna cirklar och då krävs viss kontroll av verksamheten.

Vill du starta förening?

För att kunna bilda en förening krävs ett antal människor med ett gemensamt intresse och en gemensam vilja att organisera sig kring detta.

Vad är en förening?

  • Gemenskap kring samma intressen
  • Demokratiskt utöva, påverka och förändra
  • Aktivt kunna ta del av och utveckla det gemensamma intresset

En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett namn.

Kontaktens föreningsutvecklare Seynab Haji hjälper er att komma igång.

I Sverige är det en grundlagsskyddad rättighet att alla människor har rätt att fritt ansluta sig till och verka i föreningar (Rf 2kap1§). Regeringsformen slår även fast att ingen person ska tvingas att ansluta sig till en förening, den så kallade negativa föreningsrätten (Rf 2kap2§).

För din förening

På Kontakten kan du och din förening få kostnadsfritt stöd för att utveckla er förening och er själva i föreningsrollen. Vill ni samverka med andra parter eller föreningar så hjälper vi er med kontakterna.

Vi utbildar och ger personligt stöd inom ledarskap, föreningsutveckling, mötesformer, styrelsens roller, projektledning och annat som är till nytta för föreningen.

Vi erbjuder ljusa, fina lokaler med konferensrum i olika storlekar, ateljé, danssal, musikrum, datasalar, teknisk utrustning och kök med kafédel.

Vi kan tillsammans undersöka vilka bidrag eller projekt som kan vara aktuella för föreningen att söka samt visa hur man fyller i blanketter och ansökningar.

Vi kan ge stöd på Lätt svenska.

Vill du starta en ny förening hjälper vi dig och dina kamrater med det.

Kontakten finns till för dig och din förening.