Om oss

Föreningshuset Kontakten
Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus som har fina och ändamålsenliga lokaler i Gottsunda Kulturhus. Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering. Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra. Tillsammans skapar vi större kontaktnät för dig och din förening och vi möjliggör möten mellan människor och kulturer. Samverkan är central i Kontaktens verksamhet, samverkan gör att resurserna når fler.

DEMOKRATI
FÖRENINGSUTVECKLING
LEDARSKAPSUTVECKLING
ARBETSMARKNAD
KULTUR

Kontakten är öppen för alla!

Tisdag: kl.16:00-20:00
Onsdag: kl.16:00-20:00
Torsdag: kl.16:00-20:00

KONTAKT
E-post: info@kontakten.nu
Telefon: 018-19 46 20
Adress: Föreningshuset Kontakten
Valthornsvägen 7, 756 50 Uppsala
Facebook: Kontakten
Hemsida: www.kontakten.nu
Vill du veta mer om oss så är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig 
Gunhild Hansen på telefon 018-19 46 20