Vill du starta förening?

För att kunna bilda en förening krävs ett antal människor med ett gemensamt intresse och en gemensam vilja att organisera sig kring detta.

Vad är en förening?

  • Gemenskap kring samma intressen
  • Demokratiskt utöva, påverka och förändra
  • Aktivt kunna ta del av och utveckla det gemensamma intresset

En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett namn.

Kontaktens föreningsutvecklare Seynab Haji hjälper er att komma igång.

I Sverige är det en grundlagsskyddad rättighet att alla människor har rätt att fritt ansluta sig till och verka i föreningar (Rf 2kap1§). Regeringsformen slår även fast att ingen person ska tvingas att ansluta sig till en förening, den så kallade negativa föreningsrätten (Rf 2kap2§).