IKE-projektet

IKE-projektet syftar till att prova folkbildningens idéer inom matchningsinsatser för unga
IKE- projektet finansieras av Folkbildningsrådet (pengar avsatta av regeringen)
Projektägare: Studiefrämjandet i Uppsala Län
Placering: Föreningshuset Kontakten
Samarbetar med: Kommunens arbetsmarknadsenhet Navet
Samverkar med: Uppsalas föreningsliv. 

Följ oss på vår blogg!

Målgrupp/kriterier:
I första hand unga tjejer, 18 26 år, med utomeuropeisk bakgrund och ofullständig gymnasieutbildning. Gärna från området Gottsunda/Valsätra/Södra Uppsala
Vi tar emot 10-15 deltagare
Tacka ja till att delta i projektet utifrån egen motivation
Välfärdsanställning i första hand, praktik i andra hand

Viktigt att:
Deltagaren har en egen vilja, engagemang och drivkraft; utefter sin egen förmåga
(1-100%). Ett uppdragsbaserat arbetssätt ska passa deltagaren, vilken med stöd och hjälp
ska kunna ta eget ansvar. Deltagaren ska vilja samarbeta med andra, positivt med egen
erfarenhet av ideellt engagemang (föreningsaktivitet). Även ha ett intresse för friskvård/
folkhälsa.

Vad får deltagaren ut av att delta i projektet?
Du som deltar i projektet ska ta ett eller flera uppdrag inom föreningslivet och utföra det
som ett jobb. Du ska driva ett eget projekt samt delta i olika utbildningsinstanser utifrån
dina önskemål och behov.
Genom att delta i IKE-projektet får du:
• möjlighet att bli självförsörjande
• möjlighet att utöka ditt sociala, yrkesmässiga nätverk och knyta värdefulla kontakter
• kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta i uppdragsform
• möjlighet att driva ett eget projekt
• utbildning inom ledarskap och projektledning
• en individuell studieplan efter dina behov och önskemål utifrån de utbildningar som
föreningslivet erbjuder
• ökad förståelse för din hälsa genom olika friskvårdande aktiviteter
• stöd och coachning
• skapa en portfolio
• möjlighet att validera vissa kunskaper enligt OCN (Open Network Collage)

Vid intresse för att delta i IKE-projektet: Boka in ett möte på Kontakten med Ungdomscoach Rebecca Liljefors. Vi önskar att även arbetsmarknadssekreteraren från Navet deltar i mötet.

För föreningar
IKE-projektet söker samarbete med Uppsalas föreningsliv för att ge unga tjejer i Gottsunda arbetslivserfarenhet och/eller utbildning.

Vi tror att du kan göra skillnad för dessa unga tjejer så därför frågar vi dig om din förening har arbetsuppgifter som behöver göras som ni kan dela med er av? Kanske ser du att ni kan ha nytta av fler händer eller idéer? Eller har ni plats för en person till på er utbildning eller konferens? Då vill vi gärna få kontakt med dig och din förening!

Genom att ta dig tid att fylla i detta formulär kan du hjälpa oss att se vilka möjligheter som finns i föreningslivet och visa att du är intresserad av ett eventuellt samarbete.

Hör av dig till oss!