Mitt friska liv

Mitt friska liv – ett folkhälsoprojektFöreningshuset Kontakten i Gottsunda Centrums Kulturhus, Uppsala är riktat till utomeuropeiska personer över 20 år bosatta i Uppsala län. Målgruppen är överrepresenterad vad gäller ohälsotal och flera individer ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, övervikt och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Dessa grupper kan vara svåra att nå med riktad prevention.

Syftet med projektet är att jobba förebyggande och bidra till en bättre folkhälsa.
Att genom hälsofrämjande aktiviteter skapa nyfikenhet och lust till ett individuellt och självständigt ansvarstagande för den egna hälsan. Fokus ligger på personer som inte har arbete och som därför inte omfattas av företagshälsovården. Mitt friska liv är ett samverkansprojekt mellan: Studiefrämjandet Uppsalaregionen, Region Uppsala, Uppsala Kommun Arbetsmarknadsnämnden och Upplands idrottsförbund.

Gratis hälsofrämjande aktiviteter under vårterminen 2019


Kontakt
E-post: mittfriskaliv@kontakten.nu
Facebook: Mitt friska liv