Älskade Barn

Älskade Barn

Älskade barn – ett studiematerial för föräldrar i nytt land

Har du barn mellan 0-18 år? Skulle du vilja träffa andra föräldrar för att prata om hur det är att leva med barn i Sverige? Diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. Tankar som många föräldrar delar med varandra.

Studiefrämjandet erbjuder föräldracirklar i hela landet. Vi använder vårt nya studiematerial som heter Älskade barn. Vi träffas i små grupper och använder folkbildningens metodik. Det betyder att alla deltar på lika villkor. Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap. Materialet bygger på erfarenhet från föräldrastödsprojekt på flera orter – i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå. Järvaprojektet leddes av Abdibashir Hirsiguled och Sonia Sherefay och där deltog över 2 000 personer i föräldracirklar och föreläsningar. En annan viktig inspirationskälla för Älskade barn är FN:s Barnkonvention.

Älskade barn på somaliska
Eftersom många somaliska föreningar runt om i landet har visat intresse att starta föräldrautbildningar finns Älskade barn översatt till somaliska.

Vill du starta en cirkel?
Har du själv erfarenhet av att starta på nytt i Sverige och bra kunskap om det svenska samhället så kan du bli cirkelledare. Kontakta Studiefrämjandet så får du en introduktion till studiematerialet, det kompletta ledar- och cirkelmaterialet samt den nödvändiga, kostnadsfria ledarutbildningen.

Nyfiken på innehållet i studiecirklarna?
Se deltagarmaterialet och upplägget

Posted on: 26/08/2016Martin Andersson