Årshjul för föreningar 2018

Årshjul för föreningar 2018

Januari
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Söka verksamhetsbidrag hos Uppsala Kommun, bjuda in strateger

Februari
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Söka verksamhetsbidrag hos Uppsala Kommun, bjuda in strateger
10/2 L1:a
21/2 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
28/2 Tema effektiva möten

Mars
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Sista ansökningsdag 15/3 ansökan verksamhetsbidrag till Uppsala Kommun
21/3 tema Ny i styrelsen
21/3 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
22/3 Kontaktens Föreningskafé
24/3 Matevent Gottsunda Centrum
19-25/3 Demokrativecka

April
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
7/4 L1:an på Portalgatan
18/4 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
25/4 Tema föreningens årshjul
19-25 Demokrativecka

Maj
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
23/5 Tema ordförandeträff
23/5 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
26-27/5 Kulturernas Karneval
31/5 premiär avsnitt 3 av ”Vi är Gottsunda” med dialog och panel av kommunal och riksdagspolitiker

Juni
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
13/6 SIU Medborgardialogmöte i Kulturpunkten
14/6 Kontaktens Föreningskafé
27/6 Tema verksamhetsuppföljning och sommaravslutning

Juli
Vecka 27, demokrativecka i samarbete med Hyresgästföreningen och Gottsunda
Kulturhus

Augusti
29/8 Tema verksamhetsplanering och gemensam föreningsstart
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Gottsunda Hiphop festival 30-1/9

September
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
6/9 Kontaktens Föreningskafé
26/9 Tema sekreterare

Oktober
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
26/10 Tema kassör

November
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
10 el 17/11 Gottsundadagen
28/11 Tema valberedningen
29/11 Kontaktens Föreningskafé
Premiär avsnitt 4 av ”Vi är Gottsunda”

December
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Gemensam Julavslutning