Demokrati

Verksamhetsområdet DEMOKRATIs målsättning är att

 • ge samhällsintroduktion
 • ge medborgar- och samhällskunskap
 • öka delaktighet och access till viktiga funktioner i samhället
 • utveckla människors digitala delaktighet
 • förbättra det svenska språket

Så här arbetar vi med demokrati

År 2018 är det valår i Sverige och dessutom 100 år sedan vår demokrati föddes. 2018 är det också 70 år sedan den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter antogs i Paris.

Sverige 2018 vill vara ett samhälle som är öppet, demokratiskt och präglat av mångfald. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Det svenska samhällets värdegrund vilar på idén om alla människors lika rättigheter och skyldigheter, utan åtskillnad. Det är därför viktigt att vi alla, och i alla delar av samhället, värnar demokratin.

I våra verksamheter möter vi deltagare och föreningar som har liten erfarenhet av demokrati. Vi arbetar med ett lärande kring vad demokrati är, vilka rättigheter och skyldigheter man har som samhällsmedborgare i Sverige?

Studiefrämjandet erbjuder en palett av verktyg till föreningar och deltagare.

 • Medborgardialoger/Valdeltagande/demokrativecka
  Att lära sig prata politik och föra fram sina åsikter är efterfrågad kompetens. Man vill göra sin röst hörd. I Gottsunda är röstdeltagandet 54 % och föreningarna är intresserade av att lära sig mera om lokal och regional politik. Som ett led i detta finns en återkommande nätverksgrupp som utgörs av politiker som bor/jobbar i Gottsunda. Gruppen möts regelbundet och där får de medverkande föreningarna möjlighet att prata direkt med politiker från kommunfullmäktige och de olika kommunala nämnderna. Man pratar främst om vad man ser fungerar/fungerar mindre bra i sin stadsdel. Nätverksmötena har olika teman och olika politiker bjuds in till varje möte.
  Kontaktens föreningar kommer under valåret 2018 ha sina egna politikermöten och hålla särskilda studiecirklar för att skapa medvetenhet med syfte att öka valdeltagandet bland sina föreningsmedlemmar.
  Under vårterminen och under motsvarande Almedalsveckan i juli kommer flera verksamheter med fokus på demokrati att äga rum.
 • Datastuga
  Föreningshuset Kontakten har två fina datasalar som används i hög utsträckning till studiecirklar, läxläsning och betalstugor. Dessa är bemannade med personal tisdagar, onsdagar och torsdagskvällar. För att underlätta för våra deltagare bistår vi med tekniken, tipsen och råden kring hur man hanterar en dator. Vi har också ett samarbete med föreningen ULVIS som bistår oss med kurser i grundläggande datakunskaper, vi förmedlar deltagare till dem och vi har ett utbyte kring detta.
 • Blanketthjälp
  Vi på Kontakten ger människor möjlighet att få hjälp med att fylla i sina blanketter och förstå brev som de har fått.
 • Kontaktens samhällsinformation
  Äger rum i samarbete med Kontaktens föreningar och kan handla om hur ansökningar till barnomsorg, skolplats och arbetsförmedlingen fungerar? Hur man hittar en bostad i Uppsala samt mycket mer. Det hela arrangeras utifrån önskemål och behov.