Förening & ledarutveckling

Verksamhetsområdet Förening och ledarutvecklings målsättning

Målet är att ge människor en ökad delaktighet i samhället genom att stödja de befintliga föreningars förtroendevalda, ge verktyg och kunskap om till de som vill starta en ny förening samt att stödja den demokratiska processen.

Så här arbetar vi med förenings- och ledarutveckling samt föreningsstöd

Föreningshuset Kontakten ska vara ett nav i Gottsundas föreningsliv. Lokalerna erbjuder goda förutsättningar till möten, konferenser och föreningsaktiviteter. I dagsläget verkar drygt 25 föreningar på Kontakten varav de flesta är bildade på etnisk grund.

Föreningarna bedriver sina verksamheter självständigt men kan ibland behöva stöd. Behov av support ser olika ut beroende på hur etablerad föreningen är. Nystartade föreningar behöver självklart mest hjälp. Etniska föreningar kan behöva särskilt stöd om föreningens medlemmar är språksvaga och har låg förkunskap om föreningsformalia.

Studiefrämjandet vill även verka som ”föreningsinkubator” genom att hjälpa Kontaktens besökare/deltagare att fånga upp idéer, som bäst kan utvecklas inom ramen för en förening.

Fem nya föreningar har startat under 2017. Eritreanska Förbundet är en paraplyorganisation för alla eritreanska föreningar i Uppsala och Sverige med betoning på Mälardalen. De engagerar sig i arbetet med att möta asylsökande från hela världen.

Gemenskap i Uppsala fokuserar på ensamkommande pojkar från hela världen. De jobbar främst med poesi och litteratur. Gemenskap Kulturföreningen engagerar sig för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för ensamkommande asylsökande. Horn Afrika jobbar mestadels med ungdomar från Somalia och fokuserar sig på biståndsfrågor. Waalid förening är en somalisk föräldraförening.

Se: Föreningar som Föreningshuset Kontakten samverkar med, samlad förteckning.

Studiefrämjandet erbjuder en palett av verktyg till föreningar

  • Föreningsutveckling. Arbetet med att stötta föreningar äger rum på en fast föreningstid en gång per vecka. Då kan man kan komma om man är en etablerad förening som vill lära sig mer eller en ny förening som behöver stöd och hjälp. Detta är öppet för allmänheten och alla samarbetande föreningar.
  • Kontaktens Föreningskaféer. För att få fram önskemål och behov kring föreningshuset Kontaktens verksamheter bjuder vi regelbundet in alla samverkande föreningar som en del i föreningsverksamheten och i utvecklandet av husets olika funktioner.
  • Rådgivning ges på föreningsmöten eller på andra inbokade tider.
  • Ledarutbildning i 4 steg. L1-L4. För blivande cirkelledare inom föreningarna. Sker på lätt svenska och finns i fyra steg med fokus för att stärka och motivera det egna ledarskapet samt ledarskapet i grupp. Ledarskapsutbildningar är en satsning som ger de verktyg som behövs för att bedriva förening.
  • Medlemsmodellen är ett sätt att utveckla en förening, där medlemmen står i fokus. Vi använder materialet Medlemsmodellen som har väckt stort intresse i civilsamhället genom att fokusera på organisationers förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.
  • Utbildning i föreningskunskap. Studiematerialet är sammanställt av erfarna utbildare inom Studiefrämjandet. Det är tänkt att vara ett stöd för utbildare som arbetar med föreningskunskap inom organisationen.
  • Ordförandeutbildning. Vi ger stöd till nyblivna ordföranden och använder oss av materialet Ordförandehandboken – för nya ordföranden och för dem som vill utvecklas i sin ordföranderoll. Alltifrån hur man håller bra möten, löser konflikter och hanterar stress till hur man utvecklar sig själv som människa under tiden som ordförande.
  • Gemensamma föreningsaktiviteter innehåller utbildningar, teman och uppstart/avslutning.

Verksamhetsomfattning
Föreningshuset Kontakten erbjuder verksamhet 52 veckor per år, måndag – söndag 9.00-21.00.

Årshjul för föreningar 2018

Januari
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Söka verksamhetsbidrag hos Uppsala Kommun, bjuda in strateger

Februari
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Söka verksamhetsbidrag hos Uppsala Kommun, bjuda in strateger
10/2 L1:a
21/2 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
28/2 Tema effektiva möten

Mars
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Sista ansökningsdag 15/3 ansökan verksamhetsbidrag till Uppsala Kommun
21/3 tema Ny i styrelsen
21/3 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
22/3 Kontaktens Föreningskafé
24/3 Matevent Gottsunda Centrum
19-25/3 Demokrativecka

April
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
7/4 L1:an på Portalgatan
18/4 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
25/4 Tema föreningens årshjul
19-25 Demokrativecka

Maj
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
23/5 Tema ordförandeträff
23/5 SIU medborgardialogmöte i Kulturpunkten
26-27/5 Kulturernas Karneval
31/5 premiär avsnitt 3 av ”Vi är Gottsunda” med dialog och panel av kommunal och riksdagspolitiker

Juni
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
13/6 SIU Medborgardialogmöte i Kulturpunkten
14/6 Kontaktens Föreningskafé
27/6 Tema verksamhetsuppföljning och sommaravslutning

Juli
Vecka 27, demokrativecka i samarbete med Hyresgästföreningen och Gottsunda
Kulturhus

Augusti
29/8 Tema verksamhetsplanering och gemensam föreningsstart
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Gottsunda Hiphop festival 30-1/9

September
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
6/9 Kontaktens Föreningskafé
26/9 Tema sekreterare

Oktober
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
26/10 Tema kassör

November
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
10 el 17/11 Gottsundadagen
28/11 Tema valberedningen
29/11 Kontaktens Föreningskafé
Premiär avsnitt 4 av ”Vi är Gottsunda”

December
Onsdagar kl. 17-18 Föreningsteknik
Gemensam Julavslutning