Kultur & studiestöd

Målsättningen för verksamhetsområdet Kultur är att

  • bredda intresset och öka delaktigheten inom kulturlivet
  • möjliggöra mångkulturella möten
  • stärka den kulturella identiteten
  • förbättrad hälsa, välbefinnande och en bättre självkänsla
  • ökad kognitiv förmåga och minskad isolering och ensamhet
  • väcka lusten till skapande och uttrycka sig musikaliskt
  • väcka lusten till skapande och uttrycka sig konstnärligt
  • skapa en aktiv fritid utomhus
  • stärkt identitet och självkänsla
  • att växa i sin roll som ledare

Föreningshuset Kontaktens kulturella program

Let the music in– Prova på att spela ett instrument
Lokal: Musikrummet
Tid: Torsdagar- 20 minuter per gång enligt överenskommelse mellan kl 16-20.
Du fortsätter sedan terminen ut.
För barn och unga mellan 13-18 år som bor i Gottsunda.
Pris: Gratis

Prova på olika instrument som trummor, gitarr, elbas och keyboard. I grupp eller enskilt.
Du kan även prova på att spela in dig på IPad via Garageband. Inga förkunskaper krävs.
Obs! Begränsat antal platser. Boka en tid och anmäl dig direkt till våra ledare på Kontakten eller här via Studiefrämjandets hemsida.

Let the music in är ett samarbetsprojekt mellan Studiefrämjandets Kulturskola och Kontakten.

Tyst repa
Lokal: Musikrummet

Som föreningar och kamratgrupp har du tillgång till det tysta musikrummet.
Här kan kan du skapa, öva musik och sång.

Dans
Lokal: Danssalen

Kontakten har under året haft flera aktiva dansgrupper; ibland uppkommer de spontant och ibland är de en mera organiserade och strukturerade. Ett samarbete med Ronjabollen har förlängts där dans erbjöds tjejer i åldern 8-16 år som också fortsatt under höstterminen med cirka 15-19 deltagare varje gång.

Natys Cosplay grupp är en aktiv dansgrupp och omfattar 10-15 dansare per tillfälle och de är i åldern 15-25 år och genom detta är de förebilder för våra unga deltagare. Vi ser att det här breddar intresset för kulturlivet hos våra deltagare. Utöver det finns ett antal tjejgrupper som regelbundet bokar och tränar, dansar och skrattar i danssalen. Vi har även ett samarbete med Gottsunda skola som varje vårtermin sätter upp en pjäs som barnen i årskurs 9 genomför och de övar i danssalen.

Danssalen har funnit tillgänglig för användande av kamratgruppen, föreningar och deltagare från verksamheten som är öppen för allmänheten

Scenkonst/teater
Lokal: Danssalen

I ett samarbete med Gottsunda biblioteket har studiecirklar i drama ägt rum en gång i veckan under höstterminen. Syftet var att introducera barn och ungdomar i att iscensätta en vald bok. Gruppens har vuxit och de har planerat och genomfört teater i danssalen, dels genom att öva in sina roller och dels planera sitt framträdande i grupp och inför publik.

En gång per vecka under höstterminen, med 8-15 barn

Designlabbet
Lokal: Ateljén
Tid: Onsdagar kl.15.30-18.30
För unga, 10-15 år

Vi har haft Studiefrämjandets kulturskola Designlabbet på plats. Under vårterminen hade de två grupper; en för unga asylsökande och en som var öppen för alla mellan 10-15 år. Designlabbets verksamhet har en annan finansiering.

Konst och skapande
Lokal: Ateljén

Vi har låtit ateljén stå öppen så mycket vi kunnat under eftermiddagar och kvällar så att den som vill kan gå in och måla eller göra enklare hantverk.

Ateljén är varit öppen 12 timmar per vecka i 46 veckor samt funnit tillgänglig för föreningar och kamratgrupper 7 dagar per vecka i 52 veckor

Strategiska spel

Schack
I samarbete med Uppsala Schacksällskap och Gillbergska Stiftelsen har schack lärts ut och spelats en gång per vecka hela höstterminen. Schackspel har tagit en central plats i huset och gjort det möjligt för många barn och unga att samlas runt, oavsett ålder, kön eller etnisk ursprung eller språkkunskaper. Schackspelandet har bidragit till nya nätverk, och därmed skapat integration av nyanlända unga. Många killar hos oss har kunnat hitta en meningsfull fritid och nya vänner tack vare schackspelandet.

4 timmar per vecka under höstterminen

Litteratur

Språkkaféer
Det är en lättillgänglig och efterfrågad verksamhet som har bedrivits tre kvällar per vecka. Särskilt fokus har varit för ensamkommande ungdomar som är nyanlända till Sverige och till dem som vill öva och prata mera än de har möjlighet till. Vi arbetar med olika studie- och kursmaterial som finns inom SFI och lättlästa tidningen ”8 sidor” och vi lånar böcker från Gottsunda Biblioteket.

Språkkaféer har erbjudits 12 timmar/vecka i 46 veckor

Gottsunda SkrivarCafé
I samarbete med föreningen Litteraturcentrum anordnar vi Gottsunda SkrivarCafé och det innebär bland annat att fristadsförfattare bjuds in för att berätta om sitt författarskap och om sitt förhållande till det skrivna och talade ordet. Alla som deltar erbjuds att läsa högt ur sina texter och får lämna in material till antologierna som produceras. Ur detta har idéer tagits fram kring att skapa ett ungdomligare berättarkafé.

Gottsunda Skrivarcafé har hållit 7 stycken författarmöten under 2017

Bokcirklar
Under året har vi haft ett kamratbokcirklar för två grupper med somaliska tonårskillar. De brinner för sina cirklar och kommer regelbundet men de har haft svårt att organisera sig på egen hand. Flera av deltagarna har fått gå Studiefrämjandets ledarskapsutbildning och vi har gett det stöd vi har kunnat, i slutet av året fick vi också till ett samarbete med biblioteket så en av deras ungdomsbibliotekarier har kommit in för att ge grupperna lite ny inspiration och vägledning.

Två pågående kamratgrupper med bokcirklar som har träffats i genomsnitt 1 gång per vecka

Film

Social film-Vi är Gottsunda
Del 3 har premiär 31/5 2018 kl.18 på Kulturpunkten, Gottsunda kulturhus!
Vi är Gottsunda är ett socialfilmprojekt i dokumentärfilm som vi startade under hösten 2016 tillsammans med KFUM Gottsunda. Tanken är att samla Gottsundabornas upplevelser av sin stadsdel. Projektet finansieras av Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Kulturnämnden och pågår till och med 31/12 2018.
Se filmerna här: Social film-Vi är Gottsunda

Fritidsbanken

Lån av utrustning via Fritidsbanken har bidragit till att utomhusaktiviteter som fotboll, innebandy utomhus, skateboard numera är möjligt för barn och ungdomar. Vi ser det här som ett sätt att möjliggöra för barn och ungdomar att skapa sig förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid.

Fritidsbanken öppnades september och inleddes med att ha öppet en kväll per vecka och har numera öppet tre kvällar per vecka. Utlåningen är i genomsnitt 30 artiklar per kväll.

 

 

Målsättningen för verksamhetsområde Studiestöd är

 • främja egenmakt
 • bryta den sociala, ekonomiska snedrekryteringen till studier och arbete
 • förbättra det svenska språket
 • läs och skrivfrämjande
 • lära sig planera och organisera sina studier för bästa resultat
 • ge möjlighet till arbetslivserfarenhet och skapa sig ett kontaktnät

Studiestöd
Kontaktens verksamhet med studiestöd har fortsatt ökad expansion, trenden sedan 2015 håller i sig. Vi önskar bryta den sociala och ekonomiska snedrekryteringen till studier och arbete och ge alla tillgång till en utvecklande och meningsfull fritid. Vi ser att en förutsättning till att beredas möjlighet till högre studier är att man ges möjlighet att klara av grundskolan och gymnasiet. Allt fler söker upp Kontakten i syfte att få hjälp med att få hjälp med sina läxor och /eller använda datorerna för skoluppgifter. Vi ser att särskilt barn vars föräldrar utan svensk skolgång söker sig till studiestöd. De flesta som kommer till Kontaktens studiestöd har stora behov av hjälp och är beroende av ett studiestöd utanför familjen. Genom att anställa ett antal unga handledare ser vi de positiva resultatet där unga lär unga och genom har våra handledare verkat som förebilder för deltagarna som vill nå sina mål.

Studiestöd har erbjudits 12 timmar per vecka i 46 veckor. I genomsnitt cirka 70 barn per kväll har deltagit i läxläsningen. Datasalen har varit öppet för studier i 12 timmar per vecka i 46 veckor.