Samverkanpartners

Inledande text ….k

Samverkanpartners

 • Volontärbyrån Volontärer och cirkelledare – vi ser att behoven av läxläsning för ungdomar och barn ökar och vi har med Volontärbyrån hittat flera ”läxläsare”.
 • Almi Rekryteringsträffar och informationsmöten på Kontakten
 • Arbetsförmedlingen Tar emot förfrågningar på praktikanter/arbetsträning
 • Diskrimineringsbyrån Erfarenhetsutbyte och ev. samverkansprojekt/samarbete
 • Barnombudsmannen Erfarenhetsutbyte
 • Föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället Erfarenhetsutbyte, Ronjabollen och Ronjadansen äger rum på Kontakten. Redovisas närmare till Kulturnämnden.
 • Andra studieförbund Samverkan och erfarenhetsutbyten
 • Region Uppsala Folkhälsoprojektet Mitt Friska Liv
 • Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa Studiecirklar
 • Projektet Triple P (Positive Parenting Program) Samverkan kring föräldraskapsfrågor
 • Konsument, skuld- och budgetrådgivningen Utbildning i privatekonomi
 • Röda Korset Kurser i föräldraskap för barn och vuxna som är traumatiserade. Första hjälpen kurser. Blanketthjälp av och med jurister
 • Upplands Idrottsförbund Samverkan inom folkhälsoprojektet Mitt Friska Liv