Social film – Vi är Gottsunda

Vi är Gottsunda
Del 3 har premiär 31/5 2018 kl.18 på Kulturpunkten, Gottsunda kulturhus!

Vi är Gottsunda är ett socialfilmprojekt i dokumentärfilm som vi startade under hösten 2016 tillsammans med KFUM Gottsunda. Tanken är att samla Gottsundabornas upplevelser av sin stadsdel. Projektet finansieras av Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Kulturnämnden och pågår till och med 31/12 2018.

Första delen av tre i dokumentärfilmserien. Premiär den 31/5 2017
I första avsnittet delar vi våra berättelser. Varför trivs vi så bra i Gottsunda? Vad finns för utmaningar? Hur är vägen framåt? Vilka drömmar och förebilder har kraften att förändra?

Andra delen, premiär 1/11 2017
I andra delen fortsätter våra berättelser och nu det blir allvarligare. Fler utmaningar men också lösningar. Jacco från rapgruppen Labyrint berättar om sin väg in i musiken och varför han alltid vill bo i Gottsunda.

Den sista och tredje delen har premiär 31/5 2018 kl.18 på Kulturpunkten, Gottsunda kulturhus! Varmt välkommen! 

Posted on: 23/03/2018Rebecca Liljefors