Studiefrämjandet Uppsalaregionen

Studiefrämjandet Uppsalaregionen
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som finns i hela landet. Studiefrämjandet Uppsalaregionen omfattar kommunerna Uppsala, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Vi har kontor i Uppsala, Tierp och Enköping.

Uppsalas största studieförbund

Studiefrämjandet är Uppsalas största och Sveriges tredje största studieförbund. Vi ger människor möjlighet att lära, skapa och utvecklas i gemenskap med andra. Vår verksamhet samlar över 68 000 deltagare i studiecirklar och vi genomför över 2 700 kulturprogram varje år.
Studiefrämjandet i Uppsala län är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. Detta innebär att vi har ett ledningssystem för ständig förbättring och utveckling av all vår verksamhet i syfte att göra våra kunder nöjda.

Våra samarbetsorganisationer
Bakom Studiefrämjandet står 19 medlemsorganisationer. I Uppsala samarbetar vi också med många andra organisationer och föreningar. De flesta samlar människor med intresse för djur, natur, miljö och kultur.

En stor del av vår verksamhet riktar sig till barn och ungdom. Musik, teater och övriga estetiska ämnen är våra största ämnesområden.

Välkommen till oss
Har du en idé – liten eller stor, mer eller mindre genomtänkt, tveka inte att höra av dig till oss. Många av våra samarbeten har börjat med ett mejl eller telefonsamtal.

I alla verksamhet utgår vi från folkbildningens pedagogik. Det betyder att vi utgår från deltagarnas önskemål, förutsättningar och erfarenheter och låter alla komma till tals. Hos oss kan människor utvecklas i sin egen takt och på sina egna villkor.

Studiefrämjandet som Riksorganisation:
Studiefrämjandet är en motor i det civila samhället och öppnar oss för samarbete med olika aktörer som vill utveckla sina intressen, engagera sig för att lära och ta ställning i olika samhällsfrågor. Tillsammans med andra. Studiefrämjandet är öppet för alla. Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund.

Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer och samarbetar lokalt med tusentals föreningar och nätverk i hela Sverige. Vi hjälper till att anordna kurser, cirklar och kulturarrangemang inom en mängd områden. Vi finns till hands som ett bollplank och stöd för att utveckla verksamheterna.

Vi gör skillnad
Studiefrämjandet är en kompetenshöjande organisation som främjar kultur, demokrati och mångfald. Vi når de lägst utbildade och utjämnar utbildningsklyftor. Vi höjer självkänslan hos medborgarna som mår bättre och utvecklas till människor som håller i längden. Vi bidrar till en god folkhälsa.

Studiefrämjandet genomför många uppdrag från kommuner, myndigheter och företag. Det kan gälla exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, flykting- eller omsorgsarbete. På så sätt bidrar vi till att utveckla det svenska samhället i en hållbar riktning.

Kunskap är makt – och demokrati
Allt vi gör bygger på folkbildningens grundidé. Den innebär att lära och utvecklas tillsammans med andra – av och med varandra.

Folkbildning har visat sig vara en framgångsrik modell för lärande, minskande klyftor i samhället, ökad livsglädje och demokratisk utveckling. Att lära sig mer och utvecklas tillsammans med andra ger nya kunskaper. Och kunskap är makt. Makt ger möjlighet att förändra och kan bidra både till personlig utveckling för dig som individ och till en demokratisk utveckling för hela samhället.

Har du förslag på något att samarbeta kring är du välkommen att höra av dig – det kan röra sig om allt från enstaka arrangemang, föreläsningar och utflykter till samhällsförändrande aktiviteter.

Posted on: 26/08/2016Martin Andersson