Validering

Validering av generella kompetenser för arbetslivet

Vill du visa vad du kan och få papper på det?
Du har nu möjlighet att utan kostnad validera dina generella kompetenser och sen få dem styrkta i ett kompetensbevis. Din kompetens är viktig!

“Om man accepterar tanken att man kan lära utanför den formella skolan så måste också det lärandet få det erkännande det förtjänar. Det måste vara kunskapen och kompetensen i sig som är det viktigaste, inte var man lärt sig”  Citat från Nordiskt Valideringsforum

Validering
Validering synligör dina erfarenheter, kunskaper och förmågor från olika utbildningar, arbetsliv, hemmet eller föreningslivet. Främsta syftet med validering är att du själv ska bli medveten om vad du kan så att du känner dig säkarare när du söker jobb.

Generella kompetenser
Generella kompetenser omfattar bland annat kunskap om digitala medier, kommunikation, förhållningssätt, förmåga att möta människor och att samarbeta. Den synliggör din kompetens som medarbetare.

Så här går det till:
Valideringen är uppdelad i tre steg.

  1. Webbaserat självskattningsformulär som du gör när det passar dig.
  2. Arbeta tillsammans och lösa uppgifter i grupp om fyra personer.
  3. Enskilt samtal mellan dig och din handledare i projektet.

Vi jobbar enligt OCN-metoden och när valideringen är klar får du ett kompetensbevis som utfärdas på de förmågor som du visar upp under valideringen.

Kompetensbevis
Kompetensbeviset kompletterar ditt CV så att arbetsgivaren får en mer rättvis bild av dig.

Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss ifall du vill vara med i projektet!

Gunhild Hansen Studiefrämjandet Uppsalaregionen
018-19 46 20
gunhild.hansen@studieframjandet.se
www.kontakten.nu/projekt/validering

Hanna Rådberg Sociala företaget Initcia
070-285 60 24
hanna.radberg@initcia.se
www.initcia.se

Valideringsprojektet äger rum under 2018 i samarbete mellan Studiefrämjandet och Inticia med medel från Studieförbunden i samverkan + Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun

Valideringsbroschyr

Bakgrund
Folkbildningsförbundet utbildar tillsammans med Nordiskt Valideringsforum handledare inom studieförbunden i validering av generella kompetenser för arbetslivet. Detta projekt är till för alla studieförbund i alla kommuner.

Garant för bedömning är Nordiskt Valideringsforum. Handledarens arbete och dokumentation granskas av både intern och extern kvalitetssäkring.

Folkbildningsförbundet har en panel som står som garant för innehållet i >>Validering av generella kompetenser för arbetslivet<<.

Panelen består av representanter från:
Livsmedelsföretagen
IDEA
Arbetsförmedlingen Sverige
Folkbildningsrådet
Skolverket
Halmstad Högskola
Malmö Högskola
LO
Validering Väst
SVEROK

 

 

Posted on: 22/02/2018Rebecca Liljefors