Våra föreningar

Samverkan för folkbildning
Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden. Därför samverkar vi med andra bildningsaktörer både inom och utom landets gränser.

Föreningar som Föreningshuset Kontakten samverkar med
Följande föreningar har regelbundet veckovis aktiviteter på Kontakten:

 • Adoptionscentrum
 • ASCU, African Student Community in Uppsala
 • Bahtal Roma
 • BFY-Burundi Föreningen i Uppsala
 • BYPS-Bangladesh Young Professionals in Sweden
 • Cykelfrämjandet
 • CSUI-Centrum för Svensk Somaliers Utbildning och Integration
 • Elisa Föreningen
 • Eritreanska Förbundet
 • Eritreanska Kvinnorättsföreningen
 • Eritreanska Kvinnoföreningen
 • Friluftsfrämjandet i Uppsala
 • 4H Uppsala
 • Gemenskap i Uppsala
 • Gemenskap Kulturföreningen
 • Gottsunda Konstgille
 • Horn Afrika
 • Jalalabad Kulturförening
 • Irakiska Kvinnoföreningen Nahren
 • Kurdiska Kvinnoföreningen Newroz
 • La Softa Ungdomsförening
 • Nattvandring Gottsunda
 • Litteraturcentrum
 • Somaliland Förening i Uppsala
 • Somaliland Riksförbundet
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen
 • Sudanesisk Förening
 • ULVIS föreningen
 • Walid Förening

Fetstil= Nystartade under 2017

Dessa samarbetar vi med; ASCU-African Student Community Uppsala, ASUT-Arabiska och svenska under samma tak, Friluftsfrämjandet i Uppsala, Gottsunda Dans&Teater, Gottsunda Konstgille, Hjärtats Hus, Hushållningssällskapet, Människor i Gemenskap och Raffi Kulturförening m.fl.

 

Andra föreningar

Behöver din förening en lokal för era möten? För de föreningar som samarbetar med Studiefrämjandet får kostnadsfritt boka lokal hos oss på mötesplatsen Kontakten. För dig som inte samarbetar med Studiefrämjandet utgår en hyra till självkostnadspris.

Samarbeta med oss