Vision

Vår vision är att vara en mötesplats där allas lika värde tas tillvara och att vi ger människor möjligheter att skapa sina förebilder för det livslånga lärandet.

Föreningshuset Kontakten ska:

  • ge möjlighet till ökad kompetens för ökad anställningsbarhet
  • stärka civilsamhället och stadsdelsutvecklingen i gottsunda/valsätra
  • skapa större kontaktnät för deltagare, föreningar och verksamhet
  • hjälpa deltagare att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid
  • möjliggöra mångkulturella möten