Kamratcirkel

Kamratcirkel, kompiscirkel eller ”fri cirkel” kallas en cirkel som startas av några som bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Ofta känner deltagarna varandra och cirkelledaren är en i gänget. Det kan till exempel handla om musikgrupper som vill utveckla sitt spelande eller en läsecirkel där man diskuterar litteratur. Här är cirkelledaren en i gruppen, men kan ibland ha ansvar för vissa uppgifter som gruppen gemensamt kommer överens om.

Posted on: 26/08/2016Martin Andersson