Studiecirkel

Vill du, dina vänner eller din förening lära tillsammans? Då kan ni starta en studiecirkel eller en kamratcirkel. Ni ska vara minst tre personer över 12 år och träffas minst tre gånger. Någon måste vara cirkelledare. Ledaren är en i gruppen, men har ändå ett visst ansvar för cirkeln.
Ni ska ha en arbetsplan för vad ni ska göra i cirkeln. Planen gör ni själva eller tillsammans med med oss på Kontakten. Kontakten kan stötta er att komma igång och komma vidare. Här får ni tillgång till lokal och vi kan hjälpa er med studiematerial.

• Det är alltid frivilligt att delta i en studiecirkel och gruppen har stor frihet att själva utforma studierna.

• Arbetsformerna, hur man jobbar i cirkeln, varierar beroende på gruppens förutsättningar och behov.

• Alla cirklar ska ha en cirkelledare som är godkänd av Studiefrämjandet. Cirkelledarens roll kan variera beroende på gruppens behov och vad det är för typ av cirkel (se nedan).

• Alla studiecirklar kan bedrivas helt eller delvis på distans om man vill.

• Det finns några regler för studiecirklar. Skälet är att studieförbunden får offentliga bidrag för att anordna cirklar och då krävs viss kontroll av verksamheten.