Om oss

Föreningshuset Kontakten
Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus som har fina och ändamålsenliga lokaler i Gottsunda Kulturhus. Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering. Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra. Tillsammans skapar vi större kontaktnät för dig och din förening och vi möjliggör möten mellan människor och kulturer. Samverkan är central i Kontaktens verksamhet, samverkan gör att resurserna når fler.

Kontakten vill vara en mötesplats där allas lika värde tas tillvara och att vi ger människor möjligheter att skapa sina förebilder för det livslånga lärandet.

Föreningshuset Kontaktakten syfte och verksamhetsidé

Verksamheten syftar till att

 • ge möjlighet till ökad kompetens för ökad anställningsbarhet
 • stärka civilsamhället och stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra
 • skapa större kontaktnät för deltagare, föreningar och verksamhet
 • hjälpa deltagare att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid
 • möjliggöra mångkulturella möten
 • stärka den kulturella identiteten
 • förbättra hälsa, välbefinnande och självkänsla
 • väcka lusten till skapande och konstnärligt uttryck
 • öka kognitiv förmåga för att minska isolering och exkludering
 • människor skapar sig en aktiv fritid
 • människor växer i sin roll som ledare

och  vår verksamhetsidé är att stimulera

 • jämställdhet
 • egenmakt
 • demokratiska former som delaktighet och inflytande
 • inkludering och integration

Föreningshuset Kontaktens målområden och målgrupper 

Målområden

Särskilt prioriterade målgrupper

 • Kvinnor
 • Invandrarföreningar
 • Vuxna utanför föreningslivet
 • Unga vuxna
Posted on: 26/08/2016Martin Andersson